[[en]]🇬🇧
[[de]]🇩🇪
[[sv]]🇸🇪
[[fi]]🇫🇮

Getting

No items found.
Sale!

Tri-Pak Diesel Booster 5 L Kanister

Tri-Pak Diesel Booster - 5 Liters Proven Diesel & HVO Additive

"All you need in one bottle"

 • Reduces consumption
 • Increases efficiency and power
 • Prolongs service intervals with up to 5 times for filters
 • Reduces & prevents micro-organisms ("Diesel bacteria")
 • Up to 80% less harmful emissions

500 ml of the most efficient diesel additive on the market

One Canister (5000ml) Tri-Pak Diesel Booster is sufficient for minimum of 3 500 liters of Diesel or HVO, used for new and older engines.

For all cars, trucks, boats, ships, generators, compressors, forestry machinery, and equipment or vehicles that use diesel or HVO fuels

Most of the users note a remarkably reduced consumption

Everything an engine and its fuel system needs for Optimal performance - in one bottle

For more information visit Tri-Pak Sweden

Tri-Pak Diesel Booster - 5 Liter Dieseladditiv

Tri-Pak Boostern: Die effizientesten kraftstoffadditive auf dem Markt!

 • Reduziert den Verbrauch
 • Steigert Effizienz und Leistung
 • Verlängert Wartungsintervalle mit bis zu 5 mal für Filter
 • Verringert und verhindert Mikroorganismen ("Diesel-Bakterien")
 • Bis zu 80% weniger schädliche Emissionen
 • Reduziert umweltschädliche Emissionen
 • Schmiert und reinigt das Kraftstoffsystem


5 Liter Kanister des effizientesten Diesel-Additivs auf dem Markt
Eine Kanister (5000ml) Tri-Pak Diesel Booster reicht für mindestens 3 500 Liter Diesel oder BioDiesel, für neue und ältere Motoren.

Für alle Autos, Lastwagen, Boote, Schiffe, Generatoren, Kompressoren, Waldmaschinen und Geräte oder Fahrzeuge, die Diesel- oder Biodiesel-Kraftstoffe verwenden

Die meisten Benutzer merken einen bemerkenswert reduzierten Verbrauch

Alles, was ein Motor und sein Kraftstoffsystem braucht für optimale Leistung - in einer Flasche

"Alles was man braucht -in einer Flasche - Effizientesten Diesel-Additiv auf dem Markt "

Tri-Pak Diesel Booster – 5 Liter fulländad Diesel & HVO Tillsats

“Allt du behöver i en flaska – BränsleOptimering - För alla dieselmotorer, gamla som nya."

 • Smörjer och rengör spridare och pump, (bränslesystemst)
 • Höjer cetanvärdet (höjd verkningsgrad)
 • Ökad förbränning och högre effekt
 • 60 – 80% lägre sotutsläpp
 • Motverkar paraffinering
 • Motverkar att microorganismer (bakterier) bildas och fortplantas i diesel, filter och i tanken
 • Minskar servicebehov av filter med upp till 5ggr

En dunk (5000ml) Tri-Pak Diesel Booster räcker till minst 3 500 liter Diesel eller HVO

För alla dieselmotorer, gamla som nya, till vanlig diesel, BioDiesel, HVO/RME diesel

För alla bilar, lastbilar, båtar, skepp, generatorer, kompressorer, skogsmaskiner, och all utrustning eller fordon som använder Diesel eller HVO bränslen

De flesta användarna registrerar betydligt lägre bränsleförbrukning

Allt en motor och bränslesystem behöver för att fungera optimalt – i en flaska.

För mer information besök Tri-Pak Sweden

Tri-Pak Diesel Booster - 5 litraa täydellistä Diesel lisäainetta

"Tri-Pak Diesel Booster - Lisää Tehoa, Vääntöä ja Voimaa ajoneuvoosi tai moottoriisi - Sopii vanhoihin ja uusiin ajoneuvoihin."

 • Parantaa palavuutta ja Cetane-lukua
 • Vähentää kulutusta huomattavasti
 • Suojaa veden kertymisen ja dieselin jäätymisen
 • Vähentää ympäristöhaitallisia päästöjä (noki, CO & HC) jopa 80%
 • Puhdistaa ja voitelee polttoainejärjestelmän
 • Estää parafinoitumisen
 • Estää dieselbakterien (mikro-organismien) muodostumisen

Sopii uuteen ja vanhaan moottoriin, tavalliseen dieseliin tai Biodieseliin

Yksi kanisteri, 5000 ml, Tri-Pak Diesel Boosteria riittää 3 500 litraan Dieseliä!

Aja ympäristöystävällisemmin Tri-Pak Diesel Boosteria käyttäen.

Enimmät käyttäjät huomaavat merkittävän polttoaineen säästön

Enemmän infoa löytyy Tri-Pak Sweden

€ 150.00 EUR

€ 150.00 EUR

💰

🤑 Other great people like you who baught this product also viewed these other awesome things!

🤑 Andere großartige Leute wie du, die dieses Produkt gekauft haben, haben sich auch diese anderen wahnsinnige Dinge angesehen!

🤑 Andra fantastiska människor som du som köpte den här produkten tittade också på dessa andra fantastiska saker!

🤑 Muut tämän kaltaiset mahtavat ihmiset, jotka ostit tämän tuotteen, katselivat myös näitä muita mahtavia asioita!

SALE!

Tri-Pak Diesel Booster

500 ml of Proven Diesel & HVO Optimisation

Tri-Pak Diesel Booster – 500 ml Diesel Optimierung

Tri-Pak Diesel Booster – 500 ml Dieseloptimering

Tri-Pak Diesel Booster – 500 ml Dieselin lisäainetta

€ 21.00 EUR

€ 21.00 EUR


💰
SALE!

6 Pack Tri-Pak Diesel Booster

6 x 500 ml of Proven Diesel & HVO Optimisation

Tri-Pak Diesel Booster 6-Pack – 6 x 500 ml bewährter Diesel & HVO-Optimierung

Tri-Pak Diesel Booster 6-Pack – 6 x 500 ml beprövad diesel- och HVO-optimering

Tri-Pak Diesel Booster 6-Pack – 6 x 500 ml todistettu diesel- ja HVO-optimointi

€ 99.00 EUR

€ 99.00 EUR


💰