Tri-Pak för Bilar

Tri-Pak Bensin Booster används med fördel på gamla såväl som nya bilar och motorer. 

https://www.buldermotor.com/shop

Tri-Pak rengör och smörjer hela förbränningskammaren och bränslesystemet och återställer dessa nästintill nyskick. Samtidigt höjer Tri-Pak Booster Oktanvärdet i bränslet.

Egenskaperna hos Tri-Pak Bensin Booster leder till att du framför allt får en välmående bil, sänker bränslekostnaderna samt underhållskostnaderna, får mer kraft, vrid, effekt och kör miljövänligare. Vid användning av Tri-Pak Booster sänks de miljöfarliga utsläppen (CO / HC)  med upp till 80%. Du kör alltså miljövänligare samt din bil går alltid igenom besiktningen. 

Tri-Pak Boosters använder du till 95-, 98-oktan och E85 bränslen eller till olika blandningar av dessa.

Tri-Pak Diesel Booster används med fördel på gamla såväl som nya bilar och motorer. Med eller utan partikelfilter

https://www.buldermotor.com/shop

Tri-Pak rengör och smörjer hela förbränningskammaren och bränslesystemet och återställer dessa nästintill nyskick. Samtidigt höjer Tri-Pak Booster Cetan-värdet och bränbarheten i bränslet.

Egenskaperna hos Tri-Pak Diesel Booster leder till att du framför allt får en välmående bil, sänker bränslekostnaderna samt underhållskostnaderna, får mer kraft, vrid, effekt och kör miljövänligare.

Tri-Pak Diesel Booster förhindrar även vatten och isbildning, samt uppkonst av dieselbakterier/mikro organismer i tank och filter.

Vid användning av Tri-Pak Booster sänks de miljöfarliga utsläppen (CO / HC /Cx)  med upp till 80%. Du kör alltså miljövänligare samt din bil går alltid igenom besiktningen. 

 

Tri-Pak Boosters använder du till vanlig diesel, olika BioDieslar såsom HVO, RME eller olika blandningar av dessa.

Tri-Pak för Lastbil/Långtradare

Tri-Pak Diesel Booster används med fördel på gamla såväl som nya bilar och motorer. Med eller utan partikelfilter

https://www.buldermotor.com/shop

Tri-Pak rengör och smörjer hela förbränningskammaren och bränslesystemet och återställer dessa nästintill nyskick. Samtidigt höjer Tri-Pak Booster Cetan-värdet och bränbarheten i bränslet.

Egenskaperna hos Tri-Pak Diesel Booster leder till att du framför allt får en välmående bil, sänker bränslekostnaderna samt underhållskostnaderna, får mer kraft, vrid, effekt och kör miljövänligare.

Tri-Pak Diesel Booster förhindrar även vatten och isbildning, samt uppkonst av dieselbakterier/mikro organismer i tank och filter.

Vid användning av Tri-Pak Booster sänks de miljöfarliga utsläppen (CO / HC /Cx)  med upp till 80%. Du kör alltså miljövänligare samt din bil går alltid igenom besiktningen. 

 

Tri-Pak DieselBooster används med fördel i de nya miljö och biodieslarna. Så länge dessa används i en föbränningsmotor kommer Tri-Pak Booster att ha samma effekt som på vanlig diesel.

– Smörjer och rengör spridare och pump.
– Höjer cetanvärdet (höjd verkningsgrad)
– Ökad förbränning och högre effekt
– 60 – 80% lägre sotutsläpp
– Motverkar paraffinering
– Motverkar att microorganismer (bakterier) bildas och fortplantas i diesel, filter och i tanken
– Minskar servicebehov av filter

 

Tri-Pak för Båt och Fartyg

 

 

Vad ska stå här?

Tri-Pak för MC och Skoter

Tri-Pak för Arbetsmaskiner

tractor

 

 

Vad ska stå här?

Tri-Pak för generatorer mm

Transport-Engine-icon

Vad ska stå här?

Vad ska stå här?

HVO - Hydrogenated Vegetable Oil

HVOHydrogenated Vegetable Oil är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. HVO betyder alltså vätebehandlad vegetabilisk olja med vilket menas att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmotorer. HVO kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. “SPBI”
Miljö- och klimatprestanda för HVO är starkt beroende av vilken råvara som används vid tillverkning av HVO. HVO kan tillverkas av olika råvaror. 

 

 

Tri-Pak och HVO

HVO – Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. HVO betyder alltså vätebehandlad vegetabilisk olja med vilket menas att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmotorer. HVO kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. “SPBI”

HVO har samma egenskaper som fossila dieseln. Detta medför att även Tri-Pak Diesel Booster kan användas till HVO och har samma positiva effekt som vid användande i fossil diesel. 

Precis som hos fossil Diesel kommer spridare, filter och hela bränslesystemet hållas rent och smörjt. Cetantalet ökar även i HVO och motorn kommer att gå bättre och därigenom använda mindre bränsle.

Diesel Och Dieselbakterier

Diesel- och eldningsoljor är bekväma, effektiva och prisvärda energiformer. Idag levereras dessa bränslen till en rad olika användare, från bilförare, bönder, fiskare, fritidsbåtar, åkare till stora industrier, fastigheter och villor. 

Diesel utsätts ofta för biologisk påverkan, mikroorganismer som omfattar bakterier, svampar och alger som i dieselsammanhang ofta kallas för dieselbakterier. Den vanligaste orsaken är vatten och fukt i bränsle och i tanken. Driftstörningar, försämrad bränslekvalitet och rost är vanliga följder. 

Dieselbakterierna eller microberna, kan skapa en klibbig sörja som täpper till filter och bränslesystem. Dessa föroreningar i bränslet kan komma in i bränsleledningar, täppa igen filter, kväva motorn på bränsle och även orsaka haveri. Sulfatreducerande bakterier orsakar försurning av bränslet och försämra t.ex. knackningsvärde, API och förångningsvärde.

Det vanligaste problemet är igentäppt filter. Dieselmotorer har vanligen ett inline-filter för att ta bort partiklar innan bränslet når cylindrarna. Samlingar av microorganismerna gör att filter och spridare slutar fungera tillfälligt eller för alltid. 

Bränsleflödet minskar och blir ostabilt (varierande), förbränningstrycket varierar, bränslets verkningsgrad minskar och föroreningarna kan öka slitaget på motor och andra komponenter. Fel på bränslet märks på täppta filter, pumpar och spridare. Fina filter ökar risken för blockering och förvärrar mikrobiologiska problem. 

För att undvika dieselbakterier och mikroorganismer använd Tri-Pak DieselBooster. 

Dieselbakterier kan drabba både den som tankar diesel från en mack och den som tankar från gårdstanken. Dieselbakterier finns i hela distributionskedjan av diesel.

Använd därför alltid Tri-Pak DieselBooster som är den effektivaste lösningen på marknaden mot dieselbakterier. 

 

Tri-Pak Diesel Booster

Tri-Pak DieselBooster, är cetanhöjande, smörjer och rengör EGR-ventil, spridare, bränslepump och löser upp micro-organismer (dieselbakterier) som bildas i tank och bränslefilter och ser till att de ej bildas i dieselbränslet. Vilket resulterar i att motorn går jämt, miljövänligt och ekonomiskt.

Tri-Pak Bensin Booster

Tri-Pak BensinBooster är Oktanhöjande,den smörjer ventilsäten, ventiler, spridare, förgasare, tändstift, bränslepump, topp m.m. och fungerar även som K-skydd. Vilket resulterar i att motorn går jämt, miljövänligt och ekonomiskt.

Testimonials

Testade Tri-Pak Diesel Booster för ett par somrar sedan och till min förvåning kände man direkt att gasresponsen blev bättre, och båten blev, lite roligare så att säga. 🙂 Normal förbrukning ca 1l/dist, nu ca 0.9l/dist. Kommer inte sluta med detta
Jonas
Båt: Ryds 23 DC, 2006
Jag kommer inte att sluta använda Tri-Pak Diesel Booster i alla fall. Bilen går mycket jämnare har bättre respons. Framför allt tankar jag mer sällan nu. Vet inte om det jag inbillar mig men skillnaderna mellan olika diesel känns mindre med.
Jukka
Opel Astra Diesel